ŻYCIE ZAPOBIEGLIWE

Czy- jednak rozkosz, nawet tak metafizycznie interpretowana, obejmująca także ból jako swe dopełnienie, stanowi rzeczywiście zasadniczy element jednostkowej natury człowieka?Życie w teraźniejszości, skoncentrowane wo­kół pragnień i zaspokojeń, nie jest jedyną postacią życia właściwą człowiekowi. Jest on równocześnie zdolny do zupełnie innego trakto­wania teraźniejszości. Potrafi ją traktować jako mało ważne przejście z przeszłości w przy­szłość. Teraźniejszość przestaje być wówczas całą rzeczywistością ludzkiego istnienia, prze­staje byc rdzeniem rzeczywistości, jako krótki moment ma sens i wartość tylko w zespoleniu z długim szeregiem chwil minionych i przy­szłych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !