ŻYCIE TERAŹNIEJSZĄ CHWILĄ

Życie przestaje być wówczas jedynie środkiem do życia, staje się rzeczywistością samoistną, godną pełnego i zaangażowanego doświadczenia.Tak więc życie chwilą teraźniejszą może być słusznie krytykowane jako powierzchowne i lekkomyślne, ale może być również wysoko cenione jako życie, w którym człowiek do­świadcza znaczenia wartości nieinstrumentalnych. Podobnie rzecz się ma z życiem drugiego ty­pu, przebiegającym w sferze zamierzeń i urze­czywistnień. Można wskazać na liczne jego wartości. Wyrażają się one w słusznym prze­świadczeniu, iż człowiek jest istotą zdolną do przekraczania tych granic istnienia, jakie mu zostały wyznaczone, i stwarzania nowych wa­runków własnego życia; wyrażają się one w przekonaniu, iż człowiek jest istotą zdolną wy­trzymywać napięcie między pragnieniem i za­spokojeniem, budować długi łańcuch wysiłków, dzięki którym pragnienia mogą być zaspokaja­ne w sposób bardziej bogaty i skomplikowany, wymagający trudów i długotrwałego przygoto­wania.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !