ŻYCIE KIEROWANE ZASADĄ

Życie kie­rowane zasadą pragnień i zaspokojeń nie uzna­je wielkich odległości między punktem wyjścia i metą, jest skłonne do szybkiego rozwiązywa­nia napięć; osiąganie zaspokojeń powinno się dokonywać możliwie szybko, trudno zdobyć się na długie, przygotowujące zabiegi człowiekowi, gdy pochłonięty jest chwilą bieżącą. Przyszłe zyski nie wytrzymują porównania z teraźniej­szymi wyrzeczeniami, które dla nich należa­łoby ponieść. Człowiek poszukuje zaspokojenia swych pragnień w możliwie prosty i bezpośred­ni sposób. Ta niechęć do wytrzymywania długotrwałe­go napięcia między pragnieniami i zaspokoje­niami sprawia, iż życie, które nazwaliśmy ży­ciem na poziomie satysfakcji, nie jest nastawio­ne na wytwarzanie tego, czego się pragnie, ale raczej na odnajdywanie w gotowej rzeczywi­stości środków zaspokojenia. Jest to bowiem droga rokująca szybsze i bardziej bezpośrednie wyniki.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !