ŻYCIE CHWILĄ

Zycie chwilą terażniej- szą może mieć charakter lekkomyślnej obojęt­ności na wszystko, co ważne i wartościowe, a co się nie mieści w aktualnym osobistym dozna­niu, ale może też fnieć wartość właśnie dzięki temu, że jest świadectwem swoistej powagi, respektującej znaczenie każdej chwili, jedynej w swoim rodzaju i niepowrotnej. Przeżywanie bieżących chwil życia nie jako środków wiodą­cych ku czemuś, co stanie się kiedyś, w przy­szłości, alt jako nieodwracalnej i niepowrotnej rzeczywistości naszego istnienia, jest z pewno­ścią przeżyciem wartościowym. Tak właśnie przeciez przeżywa swe istnienie człowiek któ­rego pasjonuje praca, jaką wykonuje, tak’ wła­śnie doświadcza swego żyda artysta, który oddaje się całkowicie aktom tworzenia, tak do­świadcza własnego istnienia uczony, którego pochłania praca badawcza.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !