ZNAMIENNY WYNIK

Jest to znamienny wynik, który wskazuje na to, że aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce, choć rozpowszechniona na znaczną ska­lę, nie pociągnęła za sobą głębokich przemian kulturowych — spra­wia to wrażenie, że role zawodowe kobiet, jakie obserwowano i opi­sywano w ostatnich latach, nie stanowiły rezultatu zharmonizo­wanych przeobrażeń społecznych, a raczej dodatek do tradycyjnych, związanych z rodziną i gospodarstwem domowym, ról społecznych kobiet. Jednocześnie istnieje cezura w postaci wysokiego poziomu wykształcenia, która niweluje sytuację rodzinną i zawodową kobiet: sytuacja zawodowa i rodzinna kobiet i mężczyzn z wyższym wy­kształceniem jest podobna, nie występują znaczne różnice związane z płcią.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !