ZBRODNIA I ŚMIERĆ

Bo zbrodnia biegnie prędzej niż śmierć”  Sokratesowy daimonion stał się trwałym ele­mentem europejskiej kultury i pojmowania człowieka. W tym sensie *chrześcijaństwo mó­wiło o sumieniu, które po wiekach Kant zinter­pretował w sposób laicki. W zakończeniu Kry­tyki praktycznego rozumu napisał te słynne słowa charakteryzujące człowieka: „Dwie rze­czy napełniają umysł coraz to nowym i wzma­gającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Nie potrzebuję ich szukać ani jedynie domyślać się poza polem mego widzenia jako spowitych w ciemności lub [znajdujących się] poza [granicami mego poznania]; widzę je przed sobą i wiążę je bezpośrednio ze świadomością mego istnienia”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !