ZASPOKOJENIE POTRZEBY

Zaspokajanie potrzeby mieszkań prowadzi nie tyl­ko do spadku bezrobocia, ale również do większej łatwości uzyski­wania mieszkań i zmian miejsca zamieszkania. W skali masowej zwiększenie mobilności siły roboczej tym powodowane sprzyja ła­twiejszemu dostosowywaniu się popytu na pracę z jej podażą, a za­tem — spadkowi bezrobocia. W cytowanym przykładzie programu w zakresie stymulowania nieinflacyjnego wzrostu popytu efektywnego wystąpił pewien rodzaj wskaźnika bardzo ważny dla ustalania potrzeb społecznych. Jest to wyrażona w pieniądzach kwota dochodu, poniżej którego uznaje się kogoś za należącego do ubogich.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !