ZASPOKOJENIE POTRZEB

Zaspokojenie po­trzeb fizjologicznych i potrzeb seksualnych nie zapewnia człowiekowi spokoju, jak się to dzie­je u zwierząt. Staje się raczej punktem wyj­ścia powstawania i realizacji potrzeb innego rodzaju, tzw. potrzeb wyższych. Nie służą one bezpośrednio utrzymaniu życia jednostki lub zachowaniu gatunku, są jednak szczególnie ważne w indywidualnym istnieniu. Maslow określił je jako potrzeby egzystencji. Stanowią one swoiste piętro życia wewnętrz­nego, nadbudowane nad tymi fundamentami, jakie wyznaczają podstawowe potrzeby życia. Podstawowe potrzeby rządzone są zawsze pra­wami „braku”, który musi być wyrównywany.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !