ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Założenia zawierają także informacje o metodach, jakie autorzy programu uważają za odpowiednie do rozwiązywania problemu i formułowania programu. Założenia są przedstawione krót­ko. Reszta programu, to konkretne elementy w sferze makroekono­micznej, rynku pracy, form zatrudnienia i zmian instytucjonalnych. Uzupełnieniem logicznie wynikającym z programu są propozycje do­tyczące dostosowania i zmian istniejących programów związanych z bezrobociem. Program zawiera również wnioski co do konkretnych decyzji, jakie należy podjąć, by rozpocząć jego realizację oraz ocenę wzrostu produktywnego zatrudnienia, jakie nastąpi do 2000 roku na skutek zrealizowania programu.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !