ZABURZENIA STRUKTURY

Zaburzenia struktury demograficznej nie ustępują z czasem, prze­suwają się jedynie na osi wieku i nawet w tak starych osiedlach war­szawskich, objętych badaniem, jak Muranów, nadal, już w drugim pokoleniu, struktura demograficzna osiedla była zaburzona. Zaburzenia struktury wiekowej ludności osiedli są znaczne. Aby zbliżyć obserwowaną w osiedlach dysfunkcję systemów demografi­cznych do problematyki potrzeb, można wskazać, że relacja maksy­malnej i minimalnej liczby dzieci w wieku szkoły podstawowej w naj­bardziej korzystnych przypadkach wynosiła 1:2, a w niektórych prze­kraczała 1:6.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !