WZROST OŚWIECENIA

Ze wzrostem oświecenia skorelowany jest rozwój cywi­lizacyjny i gospodarczy, co powoduje radykalne zmiany struktur go­spodarczych, wśród których na czoło wysuwa się gwałtowny wzrost sektora usług i powstawanie nowych zawodów. W tych nowych za­wodach dziedzictwo kulturowe nie waży w tym, czy są uznawane za kobiece, czy za męskie. W PRL do tych i innych obiektywnych czynników wzrostu aktyw­ności zawodowej kobiet dochodziło doktrynalnie rozumiane i stano­wiące podstawę wielu haseł propagandowych równouprawnienie ko­biet, odrzucające programowo podział zawodów na męskie i kobiece.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !