WZROST EFEKTÓW

Warto [to — A. L.] zilustrować na przykładzie wynagrodzeń, któ­rych poziom znacznie się obniżył i jest jednym z najniższych w Europie . Ma to następstwa zarówno ekonomiczne (płytki popyt blokujący szybszy wzrost zatrudnienia) i społeczne (strajki, napięcia i konflikty społeczne). Nieinflacyjny wzrost wynagrodzeń jest oczywiście możliwy, pod warun­kiem powiązania go w podmiotach gospodarczych ze wzrostem sprzedaży, dochodu lub produktywności. Płace mogą się zwiększać proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży lub dochodu przedsiębiorstwa, wówczas udział ko­sztów pracy nie rośnie, a cały przyrost płac jest funkcją wzrostu efektów.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !