WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Praca zawodowa kobiet poza rolnictwem upowszechniła się w Pol­sce i w krajach rozwiniętych w okresie po II wojnie światowej. Wzrost aktywności zawodowej w najwyższym stopniu objął zbiorowość ko­biet zamężnych. Proces aktywizacji zawodowej kobiet miał liczne uwarunkowania zarówno subiektywne, jak i obiektywne. Do najistot­niejszych uwarunkowań obiektywnych można zaliczyć rozwój szkol­nictwa i wzrost poziomu wykształcenia społeczeństw, w tym kobiet, uzyskiwanie bowiem wyższego poziomu wykształcenia wpływa z re­guły na silniejsze motywacje i skłonność do samorealizacji w życiu zawodowym.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !