WZÓR SŁOŃCA I WINA

Wzór „słońca” i wzór „wina”, wzór siły męskiej i siły kobiecej, wzór jasności kształtu, dyscypli­ny, umiaru — i wzór ekstazy, szału, zabawy, wspólnoty. W pierwszym przypadku było to życie „ducha” oglądającego z suwerenną wyż­szością bieg zdarzeń, będących „materią” re­fleksji i sztuki, w przypadku drugim była to wizja wielkiego korowodu tanecznego, który manifestował uroki życia. Ta dwoistość — jak słusznie stwierdza Otto — miała wspólne ko­rzenie w zaufaniu do bytu. Podobnie średniowiecze znało różne rodzaje akceptacji życia.  Inaczej ujmował ją Dante, inaczej Franciszek z Asyżu. Gdy pierwszy uwy­datniał racjonalne korzenie ufności człowieka w boską sprawiedliwość, gwarantującą porzą­dek świata oparty na moralnych wartościach, drugi akcentował ekstatyczną jedność człowie­ka i bytu, dzięki której jego życie nie było nig­dy samotne, lecz zespolone z przyrodą i Bo­giem.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !