WZMOCNIENIE ŚRODOWISKA

W ten sposób środowisko, które wzmacnia określone rodzaje działania i osłabia rownoczesme inne jego postacie, staje się jedy­nym autentycznym i skutecznym wychowawcą, lak zwany człowiek wewnętrzny nie jest tu do niczego potrzebny. Taka behawiorystyczna koncepcja, oddająca pewne usługi w wyjaśnianiu zachowania się zwierząt w środowisku na ogół niezmiennym, zawodzi w przypadku człowieka, którego cechą szczególną jest właśnie umiejętność przekształ­cania środowiska, w którym żyje. W tych wa- runkach teza, iż środowisko kształtuje ludzi, ich wyobrażenia i doświadczenia wewnętrzne wymaga przede wszystkim odpowiedzi na py­tanie, jak i dzięki czemu przekształca się śro­dowisko.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !