WSZYSTKO OD NOWA

Wszystkiego od nowa, wszystkiego wiecznie, wszystkiego w spętaniu, splocie i umiłowaniu wzajemnym, o, tym umiłowaliście też i świat. Wieczni wy, miłujecie go wiecznie i po wszy­stkie czasy; i do bólu nawet mówicie: zgiń, lecz powróć! Gdy rozkosz za wiecznym życiem łka”. Mircea Eliade, który poświęcił specjalne stu­dium problematyce „wiecznego powrotu”,  za­nalizował dokładnie psychologiczne i filozoficz­ne źródła idei „powtórzenia” i „naśladowania” jako idei konstytuujących porządek bytu i trwałość człowieka. Tylko w tych ramach ma­ją sens i wartość wszelkie „odnowy” i wszelkie „początki”, gdyż tylko „powtarzalność” jest rękojmią i świadectwem rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !