WŚRÓD STUDENTÓW

O  iłe wśród studentów prawa kobiety stanowią 50%, to wśród sędziów Sądu Najwyższego — 25%, wśród sędziów Naczelnego Są­du Administracyjnego 34%, a w jego oddziałach terenowych 29% .Niski jest także udział kobiet w partiach politycznych. Dla przy­kładu wśród członków Unii Wolności kobiety stanowią 30%, w klu­bie parlamentarnym tej partii — 20%, w radzie krajowej 12%.Na podstawie przytoczonych informacji można sformułować po­trzebę społeczną wzrostu partycypacji kobiet w życiu publicznym i następujące potrzeby szczegółowe:potrzeba wzmocnienia mechanizmu promowania kobiet przez partie polityczne i zachęcania kobiet do udziału w życiu politycz­nym,potrzeba działań na rzecz większego udziału kobiet w życiu publicznym na szczeblu lokalnym,potrzeba usuwania barier utrudniających kobietom udział w ży­ciu publicznym.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !