WSPÓŁCZESNE BADANIA

Współczesne badania służące uzyskiwaniu wskaźników społecz­nych są bardzo rozległe tematycznie i kosztowne. Na przykład ame­rykański urząd statystyczny — Bureau of the Census — publikuje specjalne wydawnictwo zawierające wskaźniki społeczne uzyskiwa­ne w toku badań powtarzanych corocznie od wielu lat. Corocznie na blisko 600 stronach prezentuje dane ujęte w 11 rozdziałach:Ludność i rodzina (skład i wzrost liczby ludności, wielkość i   struktura rodziny, skład gospodarstw domowych, stan cywilny).Zdrowie i wyżywienie (zasoby, użytkowanie i koszty, prze­ciętne trwanie życia, stan zdrowia, zapobieganie chorobom, odży­wianie).    Warunki mieszkaniowe i jakość środowiska (zasoby miesz­kaniowe i wyposażenie w urządzenia komunalne i udogodnienia, kie­runki popytu na mieszkania, usługi społeczne, jakość środowiska).   Transport (rola transportu w kraju, kierunki zmian w podró­żach międzymiastowych, koszty społeczne i wypadki, zużycie energii).     Bezpieczeństwo publiczne (środki, przestępczość i jej ofiary, inne wskaźniki bezpieczeństwa publicznego).

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !