WSKAŹNIK EMPIRYCZNY

Przykładem wskaźnika empirycznego mogą być wypowiedzi osób badanych ankietowo — można przyjąć na przykład, że zapowiadane zachowania wyborcze będą odpowiadały z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego zachowaniom rzeczywistym (wypowiedzii    zachowania wyborcze są zjawiskami obserwowalnymi). Przykład wskaźnika inferencyjnego stanowi obserwowalna liczba praw grupy i    ich surowość, i jest to wskaźnik nieobserwowalnego bezpośrednio zjawiska nietolerancji grupy.Tak więc pojęcie wskaźnika społecznego używane przez staty­styków można uznać za węższe niż w ujęciu socjologicznym. W tym opracowaniu wskaźniki są rozumiane w szerszym znaczeniu, z tym jednak, że przedstawione przykłady często odpowiadają również sta­tystycznemu pojęciu, aczkolwiek wykraczają poza to, co utarło się określać mianem wskaźników społecznych w środowiskach związa­nych ze statystyką państwa.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !