WIZJA POZYCJI DZIAŁANIA

Jest to przede wszystkim wizja własnej pozy­cji i własnego działania wśród ludzi. Kazimierz Obuchowski słusznie podkreśla, iż kontakt emo- cjalny, aczkolwiek tak ważny, nie może być źródłem pełnej orientacji dla naszych powszed­nich działań. Stwarza on atmosferę bliską intymną, nie sięga ku sytuacjom obiektyw­nym i rzeczowym. „U normalnego, dorosłego człowieka — pisze Obuchowski — jedynym kierunkiem działania mogącym zapewnić wyż­sze, dojrzałe formy zachowania się jest kie­runek wyznaczony przez potrzebę seńsu życia […]. Zaspokojenie to zaś polega na uzasadnie­niu sobie w jakiś sposób sensu swojego bytu, wytyczającym jasny, praktyczny i możliwy do zaaprobowania przez siebie kierunek działa­nia”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !