WIELORAKA DZIAŁALNOŚĆ

Człowiek może być bardzo „uspo­łeczniony” i bairdzo aktywny w wielorakiej działalności wiążącej go z ludźmi — i może pozostawać samotny. Kontakt emocjonalny jest osobną, swoistą siatką stosunków między jed­nostkami, która nie pokrywa się z inną, zobiek­tywizowaną siatką stosunków między ludźmi. W tym kontakcie emocjonalnym dokonuje się swoista samorealizacja jednostki. Staje się ona „sobą zaangażowaną w czyjeś losy i angażu­jącą innych, bliskich i wybranych, we własne życie. W tym kontakcie następuje pogłębienie istnienia jednostkowego, rozszerzenie jego gra­nic. Jest godne przypomnienia, iż ten swoisty charakter kontaktów emocjonalnych, odręb­nych od zobiektywizowanych stosunków spo­łecznych, dostrzegł i opisał właśnie Karol Marks.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !