WIARA W SIŁY TWÓRCZE

Potrzeby egzystencjalne są niezależne od tego „deficytu”, nie znają kategorii zaspokojenia — są śmiałe, swobodne, twórcze, wciąż żywe. Wbrew koncepcjom behawiorystów, określają­cych człowieka jako zespół swoistych mecha­nizmów zachowań, i wbrew koncepcjom psy­choanalityków, ujmujących go jako istotę kie­rowaną przez konflikt nadjaźni z popędami, A. N. Maslow konstruuje odmienną koncep­cję.  Wyraża ona wiarę w twórcze siły człowieka . „W naszej współczesnej cywilizacji trzeba przywrócić uznanie dla spontaniczności, eks­presji, swobody nie dyscyplinowanej wolą, za­ufanie do tego wszystkiego, co jest poza kon­trolą wyrozumowaną, co jest twórczością.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !