WEWNĘTRZNY ŚWIAT PODMIOTOWY

Trudno powiedzieć, co składa się na ten wewnętrzny świat podmiotowy. Na różnych dro­gach jednostka buduje swoją indywidualną  i tożsamość. Składają się na nią różne elementy. Tradycja i wychowanie, lektury i marzenia,  doświadczenia życia, realizowane i nie realizo­wane plany, postawy buntu i uległości, gorycz zniechęcenia i otucha nadziei, dokonywane w i świecie kultury wybory dzieł i wartości, samot- ność i refleksja — wszystko to składa się w ] świadomości i podświadomości na określony styl istnienia, na szczególny sposób bycia. Ten świat wewnętrzny, nieprzenikliwy dla cudzego spojrzenia, niepodległy społecznej reglamen­tacji, stanowi królestwo osobiste i własne, gwarantujące odrębność i intymność indywidualne­go istnienia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !