WEWNĘTRZNA SAMOTNOŚĆ

Trudno jednak nie przyznać, że jakieś samourzeczywistnienie dokonuje się także w wewnętrznej samotności, w której wszystko jest własne i wszystko po­słuszne. Będąc sam na sam ze sobą człowiek potrafi zdobywać skarby myśli, uczuć i wyo­braźni, a chociaż każdy skarb jest przecież w ostatecznym obrachunku rzeczą społeczną, to życie wewnętrzne zachowuje wartości swo­iste.„Najwyższe bowiem, najbardziej zróżnicowa­ne i trwałe — pisał Artur Schopenhauer — są rozkosze duchowe, jeśli nawet w młodości sądzirny błędnie zupełnie inaczej, te zaś zależą przede wszystkim od sił duchowych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !