WEDŁUG TYCH SAMYCH OCEN

Według tych samych ocen BŚ co trzeci ubogi był bezrobotnym, co oznacza, że prawie 2 miliony bezrobotnych znalazło się w sferze ubó­stwa. Ograniczenie ubóstwa jest możliwe tylko przez rozszerzenie sfery pracy, stworzenie ludziom bezrobotnym szansy zdobywania dochodów przez pracę, a nie w formie pomocy społecznej. Wzrost dochodów [z] pracy powiązany z wydajnością prowadzi do zmniejszenia sfery ubóstwa, stymuluje popyt i podaż, nie stwarzając niebezpieczeństwa inflacji. Wzrost nieinflacyjnego efektywnego popytu stanowi główny wa­runek także realizacji innych elementów tego programu: wzrostu zatrudnienia przez wzrost zmianowości i lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych, wzrostu inwestycji, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwoju małych przedsiębiorstw.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !