WAŻNE UCZESTNICTWO

Gdy uczestnictwo w niej staje się dla nich w jakiś sposób ważne i cenne, przestaje ludzi dręczyć koszmar „pustki istnienia”.Ale sprawa „pustki istnienia” i „sensu ży­cia” nie ogranicza się do społecznej sytuacji społecznych funkcji człowieka. Ma ona jesz­cze pewien wymiar głębszy, bardziej zasadni­czy. Jest związana z wyborem określonych wartości, z określonym stylem istnienia. Osta­tecznie, jednostka żyje w przeświadczeniu, iż właśnie tak warto żyć: nawet jeśliby takie życie nie prowadziło do sukcesów materialnych lub nie zapewniało społecznego znaczenia. Sens ży­cia nie zawsze da się sprowadzić do zespołu wartości instrumentalnych, dzięki którym rea­lizuje się zamierzenia życiowe.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !