W ZAKRESIE AKTYWNEJ POLITYKI

Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez stymulowanie inwestycji.Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez stymulowanie rozwoju małych przedsiębiorstw i rzemiosła.   Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez eksport i optymalizację importu.Potrzeba rozwoju zatrudnienia przez rozwój budownictwa mieszkaniowego.Potrzeba restrukturyzacji i racjonalnej ochrony istniejących miejsc pracy.   W zakresie aktywnej polityki na rynku pracy występują na­stępujące potrzeby szczegółowe:Potrzeba zwiększenia efektywności programów aktywizują­cych rynek pracy. Potrzeba koordynowania kierunków kształcenia z popytem na rynku pracy.   Potrzeba zastąpienia zasiłków dla bezrobotnych bardziej aktywizującą formą, na przykład stypendiami.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !