W TELEWIZJI

W telewizji opowiadanie jest oparte o obraz i to w dodatku ruchomy — w radiu brak tego elementu i stąd audycje radiowe są atrakcyjne do­piero dla dzieci od 5 roku życia. Czy znaczy to jednak, że obrazom telewizyjnym mogą się już przyglądać młodsze przedszkolaki, choć się napierają? Stanowczo nie. Dziecko 3- czy 4-letnie nie dojrzało jeszcze do tego, by rozdzielać swą uwagę na słuchanie i śledzenie zarazem, wciąż miga­jących mu przed oczami obrazów. Stąd oglądanie przez małe dzieci programu telewizji może doprowadzić do po­ważnych zaburzeń w harmonijnym ich rozwoju, a więc nawet — jako skutek — do wystąpienia objawów nerwi­cowych (różnego rodzaju tiki, ogólna nadpobudliwość, lęki nocne itp.).

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !