W RÓŻNYCH EPOKACH

Można być zdania, iż wszysitko to było nierozsądne; można sądzić, jak czynił to Pope, że właśnie taki „en­tuzjazm” był przyczyną wszelkich fanatyzmów, niszczących ludzi i kraje. Nie da się jednak za­przeczyć, iż właśnie tacy są ludzie: są gotowi do negacji programów życia uporządkowane­go, skierowanego racjonalnie na uzyskanie mi­nimalnym kosztem maksymalnego dobrobytu i szczęścia, są gotowi do różnorodnej służby i poświęceń, do ofiar i wielorakiego ryzyka, do działań zaprzeczających „zdrowemu rozsąd­kowi”.W różnych epokach różnie próbowano okre­ślać tę niezwykłą skłonność człowieka, która sprnmad7ała go a drogi życia wygodnego i adap­towanego do warunków i wymagań na trudne szlaki ryzyka i zaprzeczeń, walki i poświęceń.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !