W OBIEKTYWNYM ŚWIECIE

Zwrócenie uwagi na taki właśnie charakter życia jednostki ludzkiej skłania do rewizji wie­lu tradycyjnych poglądów na tak zwaną natu­rę człowieka. Dla takich prób nowego spojrze­nia najbardziej może charakterystyczna jest koncepcja Maslowa. Punktem wyjścia rozwa­żań Maslowa jest analiza swoistego charakteru ludzkich potrzeb podstawowych i sposobów ich zaspokajania, a następnie analiza innych jesz­cze rodzajów potrzeb, które charakteryzują wyłącznie rodzaj ludzki. Analiza form, w których człowiek zaspokaja swe potrzeby podstawowe, wskazuje na proces nieustannego wznoszenia się nad poziom ele­mentarnego ich zaspokajania.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !