W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH

Rozwiązania tej antynomii, w jaki spo­sób środowisko może kształtować człowieka, a człowiek przekształcać środowisko, które go ukształtowało, szukać można, jak to wskazał Marks, jedynie w rewolucyjnej praktyce. Ale rewolucyjna praktyka jest przecież nie tylko określonym układem obiektywnych stosunków, jest ona równocześnie elementem świadomości i woli człowieka, wyrazem jego wewnętrznej treści. Gdy w niektórych sytuacjach ta treść wewnętrzna dojrzewa do zobiektywizowanego działania, prowadzącego bezpośrednio do klęsk lub zwycięstw, w wielu innych sytuacjach i przypadkach jest treścią narastającą i pozor­nie bezpłodną, stanowi jednak swoiste bogac­two, którego znaczenie może być dostrzeżone i ocenione w czasach i miejscach innych niż te, w których powstawało.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !