W MOTACH I OPOWIEŚCIACH

Charakteryzuje ją rozdroże, na które czło­wiek wstępuje z konieczności, ale z wahaniem i niepokojem. Na tym rozdrożu jego życie te­raz i na przyszłość rozstrzyga się w sposób, który przynosi mu zadowolenie lub poczucie winy, radość istnienia lub gorzki żal wyrze­czeń.W antycznych mitach i opowieściach, w licz­nych wersjach „chrześcijańskiego rycerza”, w feudalnej etyce honoru i wierności, w humani­stycznej wizji cnoty, w laickiej etyce obowiąz­ku powtarzała się w różnorakich wariantach ta koncepcja rozdroża, z którego jedynym wyj­ściem miała być heroiczna droga ludzkiego losu i powołania.Wybór, jaki miał być dokonany, był trudny, wymagający wyrzeczeń i ofiar. Ale przekona­nie, iż w takiej właśnie decyzji wyraża się sama istota człowieczeństwa, wcale nie zawsze było powszechne.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !