W INNY SPOSÓB

W inny jeszcze, romantyczny sposób Mickie­wicz mówił o „głosie wewnętrznym” i heroiz­mie. Przypominając burzliwe wydarzenia pol­skiej historii pytał „Co z tego wszystkiego wno­simy?” I odpowiadał: „Oto, że rozsądek, czyli wzgląd na okoliczności zmienne życia codzien­nego, nie jest trybunałem na sądzenie spraw dotyczących się wieków i pokoleń — że rozsą­dek pojedynczy jest często \v sprzeczności z ro­zumem narodowym, z rozumem rodu ludzkiego. W czasach, kiedy umysły chore na sofisterią pozwalają sobie o wszystkim rozprawiać na prawo i na lewo, rozum rodu ludzkiego, wygna­ny z książek i rozmów, chowa się w ostatnim szańcu, w sercach ludzi czujących. Skazówką tych ludzi jest uczucie powinności”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !