UNIEZALEŻNIENIE ŻYCIA

Życie przestaje być odnajdo­waniem tego, co gotowe i przydatne, jest two­rzeniem tego, co potrzebne. W tych warunkach życie ludzkie uniezależ­nia się w dość znacznym stopniu od okoliczno­ści miejsca i chwili, staje się wysiłkiem zorga­nizowanym celowo i konsekwentnie, niezależ­nym od aktualnej i bezpośrednio otaczającej rzeczywistości, jest życiem zdyscyplinowanym, opartym na samoopanowaniu. W tym życiu j człowiek wytrzymuje określony dystans” w I którym jego potrzeby nie uzyskują jeszcze za­spokojenia, dystans dzielący zamierzenia i pla­ny od ich realizacji. w tym typie życia szczególnie doniosłe zna­czenie uzyskuje rozróżnienie celów i środków sprawiające, że całe okresy naszego życia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !