UDANE EKSPERYMENTY

Człowiek żyje w tym rytmie, różnym dla różnych kategorii potrzeb, ale zaw­sze równie imperatywnym. Powtarzalność za­spokojeń nie staje się nudna, nie prowadzi do zobojętnienia.Udane eksperymenty w tej dziedzinie stają się jednak trwale pożądane i z królestwa no- osci przechodzą do królestwa powtarzalności. Można więc wątpić, czy naturę człowieka wy­raża głębiej potrzeba nowości niż potrzeba owtej-zainosci. Być może, potrzeba nowości jest głęboką potrzebą ludzką, ale ulega ona zawsze prawom królestwa powtarzalności, dzięki któ­rym utrwala się rozkosz, nawet najbardziej wyszukana. Nowość, która nie miałaby konty­nuacji, okazywałaby się właściwie próbą nie­udaną. Gotowość do powtórzeń stanowi naj- wyzszą formę akceptacji potrzeb i ich zaspo­kojeń.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !