U ŹRÓDEŁ REALIZACJI

Ale u źródeł tej realizacji znajduje się zawsze rzeczywiste, konkretne „czyjeś”  struktury społeczne, formy i ‚i wartości kulturalne są w istocie rzeczy „martwe”, chociaż stwarzają warunki działania i sta­nowią instancje kierujące działaniem. Konkret­na egzystencja konkretnych ludzi jest nato- li miast rzeczywistością „żywą”, w której dzieje się to wszystko, co uruchamia procesy rozwoju: .potrzeby i aspiracje, dążenia i ryzyko śmia­łych prób, poszukiwanie prawdy o rzeczywi­stości i prawdy o sensie życia, doświadczanie radości i lęków istnienia, jego szczęścia i kata­strof. Pytanie_kim jest człowiek? — nie może po­minąć’tej^ztożOnej Troznorodnej problematyki ! egzystencji osobistej, która stanowi bardzo cha-, rakterystyczną formę istnienia ludzi.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !