TRUDNA AKCEPTACJA

Trudno też przyjąć, że życie wewnętrzne stanowi swoistą resztę powstającą w warunkach niedoskonałej adap­tacji człowieka do jego społecznego środowiska, resztę, która będzie zanikać, w miarę jak adap­tacja ta będzie coraz doskonalsza. Trudno akceptować tę koncepcję, którą ostat­nio przedstawił Burrkus F. Skinner w książce pod charakterystycznym tytułem Ponad wol­nością i godnością człowieka. Idee wolności i godności ludzkiej potraktowane zostały w tej książce jako niebezpieczne złudzenia, prowa­dzące do różnorodnych form nietolerancji i fa­natyzmu i nie zapewniające — mimo wielora­kiej akcji moralizującej — rzeczywistej popra­wy ludzi i świata.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !