TEORIA GŁOSU WEWNĘTRZNEGO

Teoria „głosu wewnętrznego” i koncepcja „powinności” wiązały się w historii filozofii i etyki w różnoraki sposób. Jednakże we wszy­stkich tych powiązaniach wyrażało się prze­świadczenie, że istota ludzka nie zamyka się w granicach wyznaczanych przez racjonalną i utylitarną strategię określającą nakłady wy­siłków z punktu widzenia spodziewanych zys­ków i możliwych strat, ale wykracza daleko poza te granice. Zamiast dbałości o wygodę ży­cia, a nawet i o życie samo, człowiek jest istotą wybierającą śmierć w sytuacjach, które zaprze­czają jego koncepcji życia wartościowego i god­nego. Juwenalis — którego cytował Kant w rozważaniach o obowiązku — ostrzegał, by ży­cia nie przekładać nad dobrą sławę, by dla oca­lenia życia nie tracić „sensu żywota”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !