TENDENCJA DO UMNIEJSZANIA

Istnieje ten­dencja do umniejszania wymowy faktów przez wysuwanie tez, które interpretują wysoki poziom bezrobocia jako wyraz sztucznego zawy­żenia stopy bezrobocia przez rejestrowanie się w charakterze bezro­botnych osób, które nigdzie nie pracowały, lub osób, które pracują „na czarno”, a rejestrują się po to, żeby niesłusznie pobierać zasiłek. Autorzy programu zwracają uwagę, że we wszystkich krajach, w któ­rych istnieje bezrobocie, pewna jego część ma charakter pozorny: 10-25% osób zarejestrowanych jako bezrobotne w rzeczywistości pracuje, co jednak nie daje podstaw do lekceważenia problemu bez­robocia, tym bardziej że w Polsce możliwość pracy „na czarno” wy­stępuje głównie w dużych miastach i ich okolicach oraz w miejsco­wościach przygranicznych, a gdzie indziej możliwości te są poważ­nie ograniczone.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !