SYNTETYCZNY WSKAŹNIK

Wypracowano także syntetyczny wskaźnik ciągłości pracy, który charakteryzuje badane kobiety we¬dług udziału okresu zatrudnienia (i nauki) w dorosłym życiu. Ten właśnie wskaźnik pozwala między innymi na stwierdzenie wagi pra¬cy zawodowej dla kobiet o wysokich kwalifikacjach, ponieważ sta¬nowi obiektywną informację o postawach względem pracy zawodo¬wej w wieku produkcyjnym. Badania Adama Kurzynowskiego i inne badania nad aktywizacją zawodową kobiet pokazują, że praca zawo¬dowa jest podejmowana współcześnie przez kobiety nie tylko w celu poprawy warunków materialnych rodziny, ale jest także istotnym, poza- materialnym elementem ról współczesnej kobiety, tym istotniejszym im wyższe kwalifikacje ogólneTzawodowe kobieta posiada.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !