SUGESTYWNY OBRAZ

Daje to sugestywny obraz dystansu, jaki dzieli nas od krajów Europy Zachodniej i jednocześnie skłania do artykulacji i sprecyzo­wania potrzeb Polski. Należy mieć na uwadze, że dochód narodowy przypadający na jednego mieszkańca ma tę zaletę, że w syntetyczny sposób oddaje funkcjonowanie systemu państwowego jako całości, ale jako miara syntetyczna ma również swoje wady, pomija bowiem zróżnicowania społeczne (będące źródłem napięć społecznych, a więc dysfunkcji i potrzeb). Innym ważnym wskaźnikiem społecznym jest wskaźnik średnie­go dalszego trwania życia dla osoby nowo narodzonej — wskaźnik długości życia. Spadek tego wskaźnika może wynikać z wielu przy­czyn, ale nie wchodząc w jego wielorakie uwarunkowania można przyjąć, że skracanie się przeciętnej długości życia w jakimś kraju jest wyrazem dysfunkcji ważnych systemów społecznych, ekonomi­cznych lub ekologicznych i pogorszenia warunków życia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !