SPECYFICZNE CECHY

Jednocześnie okazuje się, że specy­ficzne cechy kobiet predestynują je do bardziej trwałych niekorzy­stnych sytuacji. Z wielu badań wiadomo, że dla rodzin i gospodarstw domowych czynnikami zagrożenia ubóstwem są: mała aktywność zawodowa członków rodziny, starszy wiek osób pozostających bez pracy, niski poziom wykształcenia i większa liczba dzieci na utrzy­maniu. W badaniu przeprowadzonym jesienią 1992 roku wśród bezro­botnych i podopiecznych pomocy społecznej dziesięciu miast wśród osób scharakteryzowanych według powyższych kryteriów zagrożone były wyłącznie kobiety.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !