SENS NADZIEI

W tych warunkach przyszłe odrodzenie może nastąpić tylko dzięki przezwyciężeniu tego dua­lizmu. Wymaga on „nowych ludzi {…], których nie tylko pojęcia i przekonania, ale, co najważ­niejsze, których codzienne zwyczaje i potrzeby, sumienie moralne i sposób życia odpowiada i zgadza się zupełnie z tym nowym światem społecznym, jaki ma się tworzyć”.  Antropologiczny sens takich nadziei polega na tym, iż ukazują one człowieka jako stwo­rzenie, które nie (tylko wybiera albo samot­ność, albo świat, lecz także — a może przede wszystkim — szuka takiej postaci życia, aby potrzeba „bycia z sobą” realizowała się na drogach wyznaczanych przez zasadę „bycia w świecie”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !