SAMOZŁUDZENIE

Oczywiście wszystko to mo­że być samozłudzeniem, wewnętrzne bogactwo może okazać się w rezultacie ubóstwem i świat wewnętrzny zamknięty w nas zginie bez resz­ty wraz z końcem naszego istnienia. Ale nawet wówczas może mieć pewne znaczenie to, że żyliśmy właśnie tak, że byliśmy właśnie takimi ludźmi. Wolność zdobywana w życiu wewnętrznym, a nie potwierdzana w obiektywnej rzeczywi­stości, stwarza niebezpieczeństwa, ale niebez­pieczeństwa występują także na drodze, którą charakteryzowaliśmy jako samourzeczywist- nienie człowieka w obiektywnym świecie. Gdy j na tej drodze grozi ludziom konformizm, prze­kreślający możliwości twórczego rozwoju, w sferze życia wewnętrznego pojawia się niebez­pieczeństwo złudnego samookreślenia naszej istoty.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !