SAMOURZECZYWISTNIENIE LUDZI

Trze­ba pozwolić, aby się dokonywało samourzeczywistnienie ludzi, aby rozwijali swe uzdolnienia i zamiłowania, aby stawali się właśnie takimi, jakimi chcą być, aby podejmowali działalność odważną i twórczą nie wymagającą motywacji interesownych, aby byli zdolni wytrzymać na- pór przeciwieństw, a nawet i klęskę. Na tym wyższym szczeblu osobowego istnienia dokonwa się wielka synteza elementów, które na szczeblu niższym — walki z deficytowymi sy­tuacjami i uległości wobec utylitarnej strategii występują jako przeciwieństwa takie jak: egoizm i bezpłodny apel do altruizmu, pogoń za zyskiem i dyrektywy pracy dla społeczeń­stwa, przyjemność i obowiązek itd. W samo- urzeczywistnieniu jednostka ludzka osiąga in­tegrację wolności i służby, osobistych potrzeb i zaangażowania się, samotności i wspólno­ty.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !