SAMOREALIZACJA W ŚWIECIE

Samo­realizacja w świecie wskazuje właśnie na pod­miot, który się w ten sposób urzeczywistnia, ale urzeczywistnienie w świecie obiektywnym nie jest równoznaczne z rzeczywistością istnie­nia doświadczaną subiektywnie. Z różnych filozoficznych stanowisk próbowa­no określić tę samowiedzę i samopoczucie jaźni, jakie cechują osobowość człowieka. Ukazywano, jak szeroko zakreślane być mogą granice 1 mego osobowego istnienia, gdy identyfikują się z wartościami, działaniami czy instytucjami  obiektywnego świata, w którym znajduję swe i miejsce.Ale, z drugiej strony, wskazywano równocześnie na to, iż granice te mogą być zawężane  i że na pytanie, kim jestem, można udzielać odpowiedzi coraz ściślej związanej z osobistym moim istnieniem, eliminując z tego istnienia wszystko, co jest jego obiektywną postacią.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !