RYTM POTRZEB I ZASPOKOJEŃ

Ta szybka przemien- ność dokonująca się wciąż w czasie teraźniej­szym jest zasadniczą cechą charakterystyczną życia na poziomie satysfakcji. Powtarzalność pragnień i zaspokojeń staje się punktem wyj­ścia szczególnie ważnych i trudnych refleksji nad życiem. Jest przecież rzeczą oczywistą, iż dążenie do bezpośredniego zaspokajania potrźeb nie jest właściwością specyficznie ludzką, jego korzenie sięgają pokładów życia wspólnych wielu stworzeniom. Rytm potrzeb i zaspokojeń jest ogólnym ryt­mem życia. Periodyczne odradzanie się potrzeb, którym zaspokojenia dawniejsze przestały już wystarczać, cechuje w równej mierze zwierzę­ta, co i ludzi, wiąże człowieka z wielkim świa­tem przyrody.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !