REALIZACJA PROGRAMU

Program ma być realizowany w warunkach gospodarki rynkowej, w której o zmianach poziomu zatrudnienia de­cydują samodzielne podmioty gospodarcze, kierujące się prawami rynkowymi. Państwo w tych warunkach tworzy samodzielnie miej­sca pracy jedynie w sferze budżetowej i administracji, nie zaś w se­ktorze przedsiębiorstw. Państwo kreuje warunki wzrostu gospodar­czego i oddziałuje na zatrudnienie „przez politykę podatkową, kre­dytową, inwestycyjną, stopy procentowej, gwarancji kredytowych, kursu walutowego, który w znacznym stopniu określa skłonność do eksportu i importu”, a więc wpływa na relację konsumowania te­go, co wyprodukowano we własnym kraju i tego, co wyprodukowa­no w innych krajach, czyli określając to samo inaczej — na saldo importu i eksportu bezrobocia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !