PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Przez działal­ność społeczną, przez pracę zawodową, przez i twórczość pragnie urzeczywistniać siebie samą, swe zamierzenia, swe wizje. Wzniosłem pomnik  mój trwalszy niż spiże — powiedział przed wiekami rzymski poeta, wyrażając pragnienie I wielu ludzi, wcale nie tylko artystów. Samourzeczywistnienie jednostki w obiek­tywnym świecie jest wprawdzie pasjonującą sprawą jej życia, nie wyczerpuje go jednak w całości. Określenie „jestem w świecie” nie jest identyczne z określeniem, które brzmi po pro­stu: „jestem”. To „ja” jestem tym, który „jest w świecie”. Zasięg i formy mego istnienia w świecie, mojej własnej realizacji w tych obiek­tywnych układach mogą być bardzo różne, mogą mi przynosić zwycięstwa lub klęski, ale zawsze pozostaje jakaś reszta, która wydaje się być najgłębiej identyczna ze mną samym, pozostaje to, co określam jako „ja sam”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !