PRZEMOC WOBEC KOBIET

Potrzeby wynikające z dyskryminacji kobiet w rodzinie należy łączyć z potrzebami wynikającymi z przemocy wobec kobiet, wię­kszość bowiem przypadków przemocy przypada na rodzinę.Z punktu widzenia dochodzenia do ustalania potrzeb społecz­nych jest to problem bardzo interesujący, ponieważ punkt wyjścia stanowi doświadczenie innych krajów. Na tle tego doświadczenia można wysnuć dwa podstawowe wnioski: [1] nie ma powodów, aby w Polsce sytuacja była odmienna niż gdzie indziej (są raczej powo­dy, by była pod tym względem gorsza) i [2] brak jest w Polsce roz­wiązań prawnych i organizacyjnych, zapobiegających zjawisku maltre­towania kobiet i pomocy maltretowanym.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !